Başvuru ve Uygulama Kılavuzu

Başvuru ve Uygulama Kılavuzu

Ülkemizdeki mesleki ve teknik eğitim niteliğinin artırılması, kalite standartlarının yükseltilmesi, bu alanda farkındalık oluşturarak meslek eğitimi alan gençlerin, eğitimleri sürecinde edindikleri bilgiyi beceriye dönüştürebilen, ürün geliştirebilen, tasarım odaklı düşünme metodolojisini kullanarak inovatif fikirler çıkaran, bu fikirleri iş modeli geliştirerek ürün ve hizmete dönüştürebilen , girişimci bakış açısı ve marka oluşturma becerisine sahip, rekabetçi bireyler olarak yetiştirilmelerini sağlamak ve bu yönde geleceklerini planlamalarına katkıda bulunmak üzere ‘‘İHKİB İnovatif Fikir Maratonu 2021’’ düzenlenecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı ve İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği işbirliğiyle 05 Ekim 2021 – 25 Şubat 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan yarışma, ‘’Moda Tasarım Teknolojileri’’ alanı başta olmak üzere “Tekstil Teknolojileri, Pazarlama Perakende, Grafik Tasarım, El Sanatları” gibi alanlarda okuyan Meslek Lisesi öğrencileri arasında gerçekleştirilecektir.

“İHKİB İnovatif Fikir Maratonu 2021” online olarak zoom meeting üzerinden gerçekleştirilecek olan yarışma üç aşamadan olmak üzere jüri eleme sistemi ile kazananın belirleneceği aşağıdaki modüllerden meydana gelmektedir.

Modül 1 – İş Fikri Geliştirme Kampı
Modül 2 – Ürün/Hizmet Geliştirme Kampı
Modül 3 – İş Geliştirme Kampı

Her modül sonunda jürilerin değerlendirme kriterleri çerçevesinde yapılacak puanlama sonucu elemeler yapılarak yarışma ilerleyecektir.

İstanbul’da içinde moda tasarım teknolojileri alanı bulunan 54 mesleki ve teknik Anadolu lisesinin 2 şer takımla toplamda 110 takımın yarışacağı Modül 1, Hazırgiyim sektörüne inovatif fikirler geliştirmek üzere, 3 günlük “İş Fikri Geliştirme Kampı” şeklinde tasarlanmıştır. 5’er kişiden oluşan takımlar, 2 tam günlük eğitim sonunda koordinator öğretmenlerinin yönlendirmesi ve moderatörlerin koçluğunda 3’er dakikalık sunum yaparak jüri karşısında iş fikirlerini anlatacaktır. 110 iş fikrinin puanlandığı eleme sonrası, kazanan en iyi 30 iş fikrinin takımları(150 öğrenci) Modül 2’ye geçmeye hak kazanacaktır.

En iyi 30 iş fikri ve 150 öğrenci ile devam edecek Modül 2’de hedef, iş fikrini olgunlaştırmak ve ürün/hizmetlerin detaylı bir formatta hazırlanmasını sağlamaktır. Modül 2’de takımlar 2 haftalık eğitim, mentorlarla yapacakları görüşmeler ve moderatorlerden alacakları koçluğun ardından yine jüri karşısına ikinci bir eleme turuna çıkacaklardır.

Modül 2 sonunda seçilecek en iyi 10 proje(50 öğrenci), Modül 3’te geliştirilen ürün/hizmetlerin ticari başarısını sağlayacak iş geliştirme adımına geçmeye hak kazanacaktır. Modül 3’te takımlar, eğitimler ve yoğun geçen takım çalışmasının ardından ürün /hizmetlerini hayata geçirip iş modellerini son defa jüriye sunacaklardır.

Modül 3 sonunda dereceye giren takımlara ödülleri düzenlenecek ödül gecesinde takdim edilecektir.

Yarışma başvurusu 14 Eylül – 23 Eylül 2021 tarihleri arasında https://ihkibfikirmaratonu.com adresinden gerçekleştirilecektir.
Yarışmaya ilişkin tüm bilgi ve dokümanlara web sitesinden ulaşmak mümkün olacak olup yarışmanın duyurusu; Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğtiim Genel Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

BAŞVURU VE GENEL KURALLAR

 • Başvuru formları yarışmaya müracat eden her bir okul tarafından eksiksiz doldurulacaktır.
 • Yarışmaya moda tasarım teknolojileri alanı olmak üzere tekstil, pazarlama perakende, grafik teknolojileri alanında öğrenim gören öğrenciler katılabilecektir.
 • Yarışmaya her okuldan 2 takım katılacaktır. Okullar tarafından belirlenen takımlarda, 10.-11. ve 12. sınıf öğrencilerinden 5’er yarışmacı yer alacaktır.
 • Yarışmaya katılan takımlar yarışmaya kendi okulları adına katılacaklardır. Takımdaki tüm öğrenciler aynı okuldan olmak zorundadır.
 • Okullar, yarışmaya katılacak öğrenci grubu ile birlikte kendi okulundan bir koordinatör öğretmen görevlendirecektir.
 • Koordinatör öğretmenler, yarışma başvurularının başlamasından, yarışmaların bitimine kadar yarışmacı öğrencilere rehberlik etmek durumundadırlar. Yarışmacıların her türlü davranışlarından sorumlu olan koordinatör öğretmenler, yarışmalar süresince dijital platformda bulunacaklardır. Haftalık koordinasyon toplantılarına katılmaları beklenmektedir.
 • Okulların yarışacak her bir öğrencisi için “Taahhütname” belgesinin aslını koordinatör öğretmenler İHKİB’e ulaştırmalı ve dijital platforma gerekli veri girişini yapmalıdırlar.
 • Yarışmacılar yarışma başlama saatinden en az 20 dakika önce dijital platformda kendilerine iletilen linki tıklayarak bekleme odasında hazır bulunmalıdır.
 • Yarışma boyunca ilan edilen süreler içerisinde dijital platformda 3 den fazla devamsızlığı olan yarışmacılar eleneceklerdir.
 • Maraton platformuna; moderatörler, koordinatör öğretmenler, jüri, mentorlar, teknik danışmanlar ve yarışmacılar girebilir.
 • Ziyaretçilerin yarışmacılara müdahale, yardım ya da yorumda bulunması yasaktır. Yarışmacılara gönderilen dijital platform linki ziyaretçiler ile paylaşılamaz, böyle bir durumun tespiti halinde yarışmacı takım yarışmadan diskalifiye edilecektir.
 • Yarışmacılara, maraton başlamadan önce maratonun yürütülmesine ilişkin tüm yönergeler ve zaman planlaması, yarışma projesi ve materyaller takımlar için kurulacak whatsapp grupları ve /veya dijital platformda kurulacak ortak alanda en geç 2 iş günü öncesinden verilir.
 • Yarışmacılar eleme gününe kadar soru sorma, mentor talep etme ve koçluk alma hakkına sahiptir.
 • Yarışmacı dijital platform alanını (Zoom) izinsiz ya da geçerli bir neden olmaksızın terk edemez.
 • Yarışma Jürisi; 1 başkan ve 10 Jüri üyesinden oluşur.
 • Jüri üyeleri, mentorler, moderatörler ve teknik danışmanlar yarışmacı takım üyesi olarak görev alamazlar.
 • Jüri, açıklanan değerlendirme kriterleri doğrultusunda objektif ve adil bir biçimde değerlendirme yapar.
 • Yarışma süresince yapılan itirazlar, jüri heyeti tarafından karara bağlanacaktır. Karara itiraz kabul edilmeyecektir.
 • Yarışma süresince yapılan değerlendirmeler yarışmanın final değerlendirme sonuçları açıklanıncaya kadar gizli tutulur.
 • Koordinatör öğretmenler ve yarışacak öğrencilerin, yarışmada kullanacakları demirbaş (bilgisayar) ve sarf malzemeleri okullar tarafından sağlanacaktır
 • Yarışmacılar kendilerine verilen bilgisayar, araç–gereç ve yardımcı materyallerinden sorumludur.
 • Ödüller okullar adına değil öğrenciler adına verilecektir. Ödüller dereceye giren okulların yarışmacılarına eşit pay edilecektir.
 • Katılan her yarışmacıya katılım belgesi, okullarına ise kupa verilecektir.
 • Yarışma Organizasyon Yürütme Kurulu gerekli gördüğü durumlarda kural değiştirme hakkına sahiptir.
 • Yarışmanın amacına uygun bir şekilde yürütülmesi ve yarışmadan beklenen maksimum faydanın sağlanması için;
  Yarışma ile ilgili iş ve işlemleri gerçekleştirmek üzere Yarışma Yürütme Kurulu, Yarışmaya katılacak okullarda görev yapan ilgili alan, atölye ve meslek dersleri öğretmenleri ile öğrencilerinden oluşan Çalışma Grubu, Yarışma kategorisinin dökümanlarını hazırlayan, yarışmanın kurallara uygun bir şekilde yürütülmesinde rehberlik ve teknik danışmanlık yapacak öğretmenlerden oluşan Teknik Danışman Ekibi, Yarışma takvimini belirleyen ve takip eden, koordinatör öğretmen & takımlar & mentorler ve diğer paydaşların bilgilendirme ve eğitimlerini veren, yarışma süresince moderatörlük & dijital platform uygulamaları & tüm iletişim koordinasyonunu üstlenen, yarışma içersinde yer alan tüm modüllerin analiz ve raporlarını hazırlayan Moderator Ekibi, Yarışmanın kurallara uygunluğunu kontrol etmek, yarışma sürecinde yarışma ile ilgili itirazları inceleyip oy çokluğu ile kesin karara bağlamak ve yarışma kategorisini derecelendirmek üzere üniversitelerin ilgili alanlarda eğitim veren uzman öğretmenler, üniversitelerin öğretim üyeleri ve sektör uzmanlarından seçilmiş Jüri Heyeti, Yarışmanın uygulama kılavuzu ve ekinde yer alan yarışma kategori kurallarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak ve teknik kontrolleri yapmak ve yarışmayı yönetmek üzere Jüri Başkanı ve Yardımcıları’ndan oluşturulacaktır.

YARIŞMA YÜRÜTME KOMİTESİ 

 • İsmail Güler /MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı
 • İlker Karataş  / İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve İHKİB Eğitim Çalışma Grubu başkanı
 • Zekine Dayıoğlu / İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcı
 • Rahime Avşar / MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı, Uzman Öğretmen
 • Jülide Öztürk / İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki Eğitim, Ar-Ge Koordinatörü
 • Müge Hepyüksel Keçik / İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu ve İHKİB Eğitim Çalışma Grubu üyesi
 • Cemal Bayazıt/ İHKİB Koordinatörü
 • Süleyman Çakıroğlu / İHKİB Eğitim Vakfı Genel Sekreteri
 • Gülin Girişmen / İstanbul Moda Akademisi Direktörü

YARIŞMA ÇALIŞMA GRUBU

 • Rahime Avşar / MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı, Uzman Öğretmen
 • Jülide Öztürk / İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki Eğitim, Ar-Ge Koordinatörü
 • Burcu Yıldırım / İMA Okul Müdürü
 • Tuba Taşan / İHKİB
 • Banu Çeker / İHKİB
 • Selin Sarıkaya /İdealab Consulting
 • Çiğdem Görel / İdealab Consulting

 

YARIŞMA JÜRİSİ

YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışmaya ilişkin dijital ortamda, okul müdürleri ve ilgili öğretmenlerin bilgilendirilmesi: 28 Eylül 2021
Koordinatör öğretmenlerin yarışma hakkında bilgilendirilmesi: 28 Eylül 2021
Başlangıç Tarihi: 05 Ekim 2021
Bitiş Tarihi: 25 Şubat 2022
Ödül Töreni: 17 Mart  2022